Quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng

Email: xaydungtriquan@gmail.com
Điện thoại: 0704 15 17 19
Quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng
Ngày đăng: 18/12/2021 08:10 PM

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi.

 

Phải làm gì khi phát hiện sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng? Ảnh: LĐO
Quy định về thủ tục thu hồi

Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất như sau:

Đối với trường hợp chính người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định thì:

- Gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ ban hành quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ tự phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định thì:

- Kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định;

- Đối với trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận sổ đỏ đã cấp không đúng quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp. Nếu xem xét, xác định sổ đỏ đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

Thẩm quyền thu hồi

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi. Đối với sổ đỏ đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Cơ quan thực hiện việc thu hồi và quản lý sổ đỏ đã thu hồi là Văn phòng đăng ký đất đai.


Theo Trang Thiều (T/H)/Laodong.vn

Google Map
Google Map
Zalo
Hotline